Publikacje

Moje wybrane publikacje archeologiczne

Solina, Bieszczady, 1965
Wykopaliska St. Raby 1975
Wykopaliska archeo. Bagna w Ageröd, Szwecja 1975
  1. Badania archeologiczne w Mesa Verde, USA. Archaeological investigations in the Mesa Verde, USA. /w/ Z otch³ani wieków. 1965, z. 1

  2. Skarb monet z XVII w. z miejscowo¶ci Kidry, pow. Sarny (obecnie Ukraina). A 17th-century hoard from the Village of Kidry, Sarny district (at present Ukraina). /w/ Wiadomo¶ci numizmatyczne, 1970, z. 4

  3. Fajki afrykañskie. Tke pipes from Africa. /w/ Kontynenty. 1970, nr. 2

  4. Metodiska ytundersökningar av stenalderboplatser vid Stora Råby. Methodical Ground Investigations of Stone Age Settlements at Stora Råby Sweden. /w/ Fornvännen, 1974, nr. 2

  5. Scandinavian Flint Daggers in the Southern and East Region of the Baltic. Skandynawskie sztylety krzemienne w po³udniowym i wschodnim obszarze Ba³tyku. /w/ Meddelanden fran Lunds Universitets Historiska Museum. 1974

  6. Problematyka kultury pucharów dzwonowatych w Europie. The Bell Beaker Culture in Europe. /w/ Archeologia Polski 1974, z. 1

  7. Stenaldersbosättning vid Stora Råby. Stone Age settlement at the Stora Råby. /w/ Ale 1975, nr. 1

  8. Hörbytraktens forhistoria. Prehistory of the Hörby Region, Sweden. Printed of Hörby Museum. (publication together with Bo¿ena Wyszomirska)

  9. Svenska depafynd med s.k. lövknivar. Swedish deposit finds of so-called pruning knives. /w/ Fornvännen, 1979

  10. Przyczynki do archeologii pó³nocnego Peru. Wczesnoneolityczna ziemianka z miejscowo¶ci Tembladera w dolinie Jequetepeque. Contributions to the archaeology of northern Peru The Early Neolithic hut from Tembladera in the Jequetepeque valley. /w/ Zeszyty naukowe universytetu w Puno, Peru. 1991, nr. 4

Wykopaliska archeo, Tembladera, Peru 1982
Tell Hazor. Israel 2003
Armia terrakotowa w Xijang, Chiny 2011