O mnie ďťż

Urodzony w Warszawie w 1943 toku. Od wczesnych lat związany z życiem artystycznym, przede wszystkim w Krakowie a potem w Warszawie.

Od 1960 roku pracuje w Warszawa-TV przy produkcji filmów, ucząc się jednocześnie w liceum dla pracujących. Matura w 1963 i następnie powołanie do wojska. Przez wpływowych z TV znajomych dostaje się do wojsk spadochronowo-desantowych z siedzibą w Krakowie. W czasie służby utrzymuje bliskie stosunki z kręgiem dawnych znajomych. Wolne od służby chwile wypełnia życie artystyczne i towarzyskie miasta. Poznaje wiele czołowych postaci, jak Piotr Skrzynecki, Krystyna Zachwatowicz, Leszek Długosz i wielu innych. Zaczyna malować i pierwszy raz próbuje swoich sił na estradzie kabaretowej.

W 1965 zaczyna studiować archeologię na UW. Wypadki marcowe 1968, w których bierze czynny udział wraz z żoną - archeologiem, powodują przerwanie studiów na jakiś czas, poprzez liczne aresztowania relegacje z uniwersytetu itp. W 1971 roku kończy studia i opuszcza Polskę osiedlając się w Szwecji - miasto Lund.

Filmowiec, alpinista i archeolog z wykopaliskami w wielu krajach Świata. Wydaje szereg prac naukowych i popularnonaukowych. W nowym kraju studiuje wyrywkowo medycynę nie kończy jednak studiów medycznych pracując jako pielęgniarz a potem jako położny w szpitalu.

Od 1981 bardzo bliska przyjaźń z Jackiem Kaczmarskim, który swoją bazę emigracyjną zakłada w Lund, mieszkając i tworząc u niego w domu. W tym okresie jest ściśle związany z „Independent Polisch Agency” i wspomaganiem działania Solidarności w Polsce.

W wolnym czasie grafik, malarz, jubiler (srebro + bursztyn). Aktywny w ostatniej dziedzinie po dziś dzień.

Ściśle związany z życiem artystycznym i intelektualnym. Występuje w latach 80-90tych jako solista w kabarecie prowadzonym przez Wowę Greczanika a obecnie występuje w grupie muzycznej Janusza Tencera.